עבירות מין

קטגוריה זו כוללת עבירות בעלות אופי מיני, שנעשות ללא הסכמה. הקטגוריה מחולקת לא רק לפי חומרת המעשים אלא גם לפי מאפייניהם, וננסה לסקור את הסוגים השונים. המשותף לכולן הוא היעדרו של אלמנט ההסכמה – בין אם היעדר ההסכמה מובנה במערכת היחסים (לדוגמא במקרה של גילוי עריות או בעילה אסורה בהסכמה) ובין אם לאו (במקרה של מעשה סדום או אונס).

במקרים רבים בעבירות אלה ובשל אופיין המיוחד, בניגוד לעבירות פליליות אחרות, יקבל בית המשפט רק שתי גרסאות: זו של הקורבן וזו של החשוד, ויצטרך להכריע ביניהם, תוך מתן משקל רב יחסית לעדויות הנשמעות בפניו, לרבות אלה המעידות על התנהגות הצדדים לאחר האירוע. למעשה, בית המשפט לא מחויב אפילו לכך – עבירות מין יוחדו בכך, שניתן להכריע ולהרשיע בהן על סמך עדות יחידה.

דבר נוסף שיש להביא בחשבון בניהול תיק של עבירת מין בבית המשפט, הוא מעורבות גדולה, יחסית, של גופים ועורכי דין העוסקים בליווי נפגעי העבירה, במטרה לשמור על זכויותיהם ולהוות חוצץ ביניהם ובין מערכת הלחצים שיכולה להיות מופעלת במסגרת ההליך המשפטי.

חשוב מאד, בין אם כקורבן עבירה ובין אם כחשוד בה, להסתייע בייעוץ עורך דין פלילי בשלב מוקדם ככל שניתן, על מנת לשמור על זכויותיך, ולהימנע מפגיעה מיותרת ונזק גדול.

אונס – האקט הפיסי הוא החדרת איבר או חפץ לאיבר המין של הקורבן. תחת עבירה זו יכולים להכלל סוגים שונים של העבירה, בדרגות חומרה שונות. העונש המקסימלי הינו 20 שנות מאסר (כאשר מדובר על עבירה שבוצעה תוך איומים בנשק קר או חם, או כאשר מדובר בעבירה שבוצעה באדם הלוקה בנפשו או בשכלו), אך נסיבות ביצוע העבירה ונסיבותיו האישיות של הנאשם יכולות להיות משמעותיות מאד לעניין רף הענישה.

בעילה אסורה בהסכמה – מדובר באקט מיני שבו להסכמה אין משמעות לעניין העבירה, כאשר מדובר באקט מיני עם קטינה, או כאשר מדובר בהסכמה שהושגה תוך התחזות או תרמית, או כאשר ההסכמה הושגה בתוך מערכת יחסים של תלות או מרות, או במערכת יחסים של מטפל ומטופל.

מעשה סדום – האקט הפיסי הוא החדרת איבר או חפץ לפיו של הקורבן או לפי הטבעת שלו. במובן המשפטי, במקרים מסוימים (כאשר הקורבן מעל גיל 18) מעשה הסדום ייחשב כאינוס מבחינת חומרת הענישה שלו.

בדומה לעבירת האונס, גם כאן בסיטואציות מסוימות אין משמעות לשאלת ההסכמה – כאשר מדובר בקטינים, ביחסי תלות או מרות, בהתחזות או תרמית.

בדומה לעבירת האונס, לנסיבות ביצוע העבירה משמעות לעניין הענישה, כאשר יובאו בחשבון איומים, השפלה, ענישה, תחבולה וכמובן אלימות ומצבו הפיזי והנפשי של הקרבן.

מעשה מגונה – האקט הפיסי הוא כל פעולה מינית שאיננה בעילה (כלומר לא אונס ולא מעשה סדום), שנעשה ללא הסכמה, ובמטרה לגירוי או סיפוק מיניים למבצע העבירה, או ביזויו של קורבן העבירה.