העלבת עובד ציבור:

חשוב לדעת, שעובד ציבור זהו שם כללי לרשימה ארוכה של בעלי תפקידים המשרתים את הציבור בשכר או בהתנדבות. שוטרים, שופטים ופקידים במשרדי ממשלה הם כמובן עובדי ציבור, ואליהם ניתן להוסיף גם עובדי עירייה (וכמובן פקחי חניה), פקידים ובעלי תפקידים במוסד לביטוח לאומי, עובדי מועצות דתיות, עובדי ההסתדרות הציונית העולמית, עובדי שירות התעסוקה, עובדי קק"ל ועוד ועוד.

עבירת העלבת עובד ציבור היא עבירה ותיקה בספר החוקים, אך במשך שנים רבות כמעט ולא נעשה בה שימוש; בין אם הפכו עובדי הציבור לרגישים יותר, או בין אם חלה הסלמה ביחס האזרחים אליהם, התוצאה היא שהעבירה הזו הפכה לנפוצה במיוחד ומשמשת לעיתים כ"נשק" בידי עובד הציבור מול האזרח, המאפשר לו להסתייע במשטרה (או שהשוטר עצמו עושה זאת) כדי לעכב או לעצור אזרחים, גם אם בסופו של דבר לא מוגש כתב אישום בגין עבירה זו.

חשוב להתייעץ קודם החקירה בגין עבירה זו, ובוודאי בשלבים מתקדמים יותר, עם עורך דין פלילי ומיומן אשר יכול לסייע לנחקר, החשוד או הנאשם בהתמודדות עם האישומים המוטחים בו, ועם סיטואציות בהן הוא חש, כי נעשה שימוש לרעה בכלי התלונה הפלילית בגין עבירה זו.

למעשה, עיקרי העבירה דומים לאלה של פרסום לשון הרע, אלא שההגנה שהם מעניקים לעובד הציבור רחבה יותר, וכוללת גם ביטויים נוספים שלו היו נאמרים לאזרח "פשוט" שאינו עובד ציבור, לא היו נחשבות לדיבה, הוצאת לשון הרע.

רוצה לומר, כי גם עובדות (שהיו יכולות להיות סייג ללשון הרע, כיוון שהן "אמת דיברתי"), יכולות בסיטואציות מסוימות להוות העלבת עובד ציבור, אם נאמרות בכוונת פגיעה וזדון.

חשוב לדעת, כי פסיקת בית המשפט העליון בנוגע לפרשנות העבירה היא מצמצמת מאד נוכח החשיבות שהוא מייחס לחופש הביטוי, וכוללת אמירות קיצוניות העלולות לגרום לפגיעה קשה בכבודו של העובד הציבורי או לפגיעה קשה בתפקודו של השירות הציבורי. כאמור למרות זאת, ישנם לא מעט עובדי ציבור המסתייעים בתלונה על עבירה זו גם לאמירות שאינן קיצוניות, ואינן פוגעניות כלפי השירות הציבורי ככלל. בנוסף, אין החוק מגן על עובדי הציבור כאשר הם אינם בתפקיד, ואינם עושים פעולה הקשורה בתפקידם.

כבכל עבירה פלילית, ישנם שלבים רבים בהם ליווי של עורך דין פלילי יכול לסייע ב"בקרת נזקים" ולמנוע פגיעה מיותרת בחשוד או בנאשם.