עבירות סמים

"סמים" הינה למעשה הגדרה משתנה של חומרים ומוצרים כימיים ואורגניים. מעת לעת, מורחבת ההגדרה ונכללים בה תרכובות שונות – כולם מפורטים בתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים.

סוגי עבירות הסמים כוללים כל סוג של מגע עמם – החל בצריכה (שימוש), המשך בהחזקה, ייצור, סחר והספקה, ייבוא, ייצוא, תיווך וכלה בהדחת קטין.

ישנם שלושה דברים עיקריים שאנו סבורים שחשוב לדעת ולזכור בעת זימון לחקירה, עיכוב או מעצר בעבירת סמים.

ראשית, "צריכה עצמית" אינו מונח קסם הפוטר מעונש. "צריכה עצמית" הוא למעשה משקל הסם אותו מעריך המחוקק ככמות מתאימה לצריכה עצמית. משקלי הסמים השונים מפורטים בתוספת השנייה לפקודת הסמים המסוכנים. גם אם נתפסו אצל חשוד כמות סמים שאינה עולה על הכמות לצריכה עצמית – זו עדיין עבירה על החוק, ולא תמיד יסגר התיק באופן "אוטומטי". לכן מומלץ להיוועץ בעורך דין פלילי מנוסה ובקיא במגוון ההנחיות הפנימיות והנחיות היועץ המשפטי לממשלה בעניין זה, כדי לנסות ולהימנע מהגשת כתב אישום וכתם של רישום פלילי.

שנית, אחת הדרכים הנפוצות למציאת סמים הינה באמצעות חיפוש שעורכת המשטרה. חיפוש כזה יכול שיהיה בבית, או במפגש מקרי ברחוב עם שוטר, וחשוב להכיר את זכויות החשוד במהלך חיפוש כזה שיכול להפוך לגורלי ומשמעותי לעניין עבירת סמים.

חשוב לדעת, כי לשוטר מותר לערוך חיפוש בביתו של אדם או ברכבו אם הוא חושד שמבוצעת שם עבירת סמים, ומותר לו לערוך חיפוש גם על גופו של אדם אם יש לו יסוד סביר להניח שאותו אדם נושא על גופו סמים.

מהו "יסוד סביר"? ואולי חשוב מכך – מה משמעות היעדר חוקיות חיפוש, במקרה שלא היה "יסוד סביר"?

אלו שאלות שאין עליהן תשובה אחת ויחידה המתאימה לכל המקרים. כל מקרה נבחן לפי נסיבותיו ועניינו של החשוד. לכן חשוב מאד להסתייע בעורך דין כבר בשלבים מוקדמים של ההליך, כדי לבחון את משמעויות החיפוש וחוקיותו.

שלישית, חשוב לדעת, כי פקודת הסמים מסדירה גם את נושא חילוט הרכוש מעברייני סמים, בכל עבירה של "עסקת סמים". לחילוט זה משמעויות כספיות עצומות, משום שבניגוד לחילוט בגין עבירות אחרות, כאן יכולה התביעה לחלט כל רכוש, לרבות רכב, דירה, חשבונות בנק עסקיים ועוד, ככל שרכוש זה שימש לביצוע העבירה, או כאשר הוכרז העבריין "סוחר סמים".

ישנן דרכים שונות להתמודד מבחינה משפטית עם בקשות לחילוט רכוש, וחשוב להסתייע בעורך דין פלילי בקיא ומיומן בעניין זה.

הענישה על עבירות סמים שונה ומשתנה ממקרה למקרה, לעיתים בצורה משמעותית מאד – מתחמי הענישה יכולים לנוע מעונשים קלים באופן יחסי לעונשי מאסר כבדים. הענישה בעבירות סמים, בעיקר כאשר מדובר בצריכה, החזקה או שימוש, תלויות במידה רבה בנכונותו של הנאשם להשתקם ולשנות את אורחות חייו.

בנוסף, צפוי נאשם בעבירות סמים להתמודד עם שאלת פסילת רישיון הנהיגה שלו או שלילתו לתקופה של עד חמש שנים.

עורך דין פלילי יוכל להפנות אותך לגורמי שיקום וטיפול העשויים לסייע, במידה מסוימת, להקל על העונש הצפוי ולהתמודד עם ההשלכות של הליך זה.