Entries by rotem

בקשה לסגירת תיק פלילי

נחקרת תחת אזהרה , מסרת טביעות אצבע, צולמת ושוחררת בערובה , יש לך תיק פלילי הרשום בגילון הרישום הפלילי שלך במשטרת ישראל . הטיפול של המשטרה בתיק יכול להתארך שבועות אחדים עד מספר חודשים בהגיעם להחלטה באם לסגור את התיק ועמה עילת סגירה . אפרוס בפניכם את סוגי העילות בהם נסגרים תיקים פלילים : משטרה […]

תקיפה בנסיבות מחמירות – ת"פ 45179-09-13

בית המשפט השלום ירושלים – כב' השופטת רבקה פרידמן פלדמן עורך הדין רוני יאיר – ייצוג הנאשם כתב אישום בו הנאשם אב לשתי בנות קטינות תקף אותם באמצעות כלי עזר , בשלוש הזדמנויות שונות . הכרעת הדין – מאסר על תנאי , התחייבות אישית .

תקיפה בנסיבות מחמירות – ת"פ 21361-02-14

בית המשפט השלום תל אביב – כב' השופט ס.נשיא  בני שגיא עורך הדין רוני יאיר – ייצוג נאשם כתב אישום בגין תקיפה בנסיבות חמורות בכך שהנאשם שבר את ערובת העין של המתלונן. הכרעת הדין – אי הרשעה , התחייבות אישית .

התפרצות לעסק , שבל"ר (שימוש ברכב ללא רשות) , גניבה – ת"פ 45945-05-13

בית המשפט השלום – לנוער (קטין),– כב' השופטת טובה פרי עורך הדין רוני יאיר – ייצוג הנאשם (קטין) כתב אישום לקטין בגין התפרצות לעסק , שימוש ברכב ללא רשות , וגניבת חפצים הכרעת הדין – אי הרשעה , התחייבות אישית.

איומים , הטרדה טלפונית, בילוש והטרדה אדם – ת"פ 25044-11-13

בית המשפט השלום ראשון לציון – כב' השופט ס.נשיאה אבי הימן עורך הדין רוני יאיר – ייצוג הנאשם כתב אישום בגין איומים כלפי בת הזוג , הטרדה טלפונית ובילוש אחריה . הכרעת הדין – אי הרשעה ,התחייבות אישית .

תקיפה בנסיבות מחמירות – ת"פ 43927-09-13

בית המשפט השלום קריית גת – כב' השופטת הבכירה רובין לביא עורך הדין רוני יאיר – ייצוג הנאשם כתב אישום חמור בעבירת תקיפה בנסיבות חמורות , בכך שהנאשם תקף אדם וגרם לו לחבלה חמורה , שברת לסת תחתונה . הכרעת דין – מאסר על תנאי , התחייבות אישית שלא יעבור כל עבירת אלימות במשך 3 שנים.

מעביד המעסיק תושב זר שלא כדין – ת"פ 57135-02-14

בית המשפט השלום ראשון לציון – כב' השופטת איטה נחמן עורך הדין רוני יאיר – ייצוג הנאשם כתב אישום בגין העסקת עובד זר , לנאשם עבר קודם ובו תנאי בר הפעלה למאסר בפועל של חצי שנה , לאחר ניהול משא ומתן ניתנה הכרעת דין . הכרעת דין – עבודות שרות של חודשיים והארכת מאסר על תנאי […]

שימוש בסמים / שימוש בחומר משכר – תיק צבאי ,חייל מחוזי – 307/14 , אל"מ אהרון פנחס

עורך הדין רוני יאיר – ייצוג החייל כתב אישום בגין שימוש  והחזקה בסם בכמות מסחרית , ושימוש בחומר משכר במהלך השרות הצבאי במספר הזדמנויות . הכרעת דין –  14 ימי מאסר בניכוי 3 ימיי המעצר , סה"כ 11 ימי מעצר.