– חובת דיווח על הכנסות שנוצרו בחו"ל לרשות המיסים בישראל –

מכאן יש ללמוד כי רישום הדו"ח הנו חובה , בלי קשר לגובהה החבות, אלה הכוונה להגשת הדו"ח עצמו .
יש לדעת כי הסכמים בינלאומיים בין מדינות בכלל ובין רשויות המס בפרט, אשר מעבירים מידע אודות לקוחות שאינם בעלי אזרחות מקומית בפתיחת חשבון הבנק ויעבור למדינה בה יש ללקוח אזרחות , לאמור מידע עובר בין רשויות המס ברוב מדינות העולם וביניהם ישראל .
זאת ועוד, בנק בישראל לא יקבל העברה כספית אלמלא דווח הכסף לרשות המס בישראל כחוק .
גילוי מרצון הנו הליך אותו מומלץ לבצע יחד עם עורך דין כלכלי ועל ידי הגשת הבקשות הדרושות ניתן להעביר את הכסף לישראל תוך מתן דיווח כחוק ותשלום המס .
ההליך למעשה יוצר רשת הגנה וחסינות מול הליך פלילי ,אחת הדרכים הנה דיווח אנונימי – ותוך תשלום מס מינימלי .