עבירות הונאה

עבירות הונאה הינן עבירות כלכליות בבסיסן, שמטרתן, בדרך כלל, להשיא רווח כלשהו לאדם המבצע אותן. בשל מורכבותן ומורכבות תפיסת המבצעים אותן, הוקמו במשטרה ובפרקליטות יחידות מיוחדות שתפקידן לחקור ולנהל את ההליכים המשפטיים בנוגע לעבירות כאלו. יחידות אלה הן יחא"ה (יחידה הארצית לחקירות הונאה) במשטרה והיחידה לפשיעה כלכלית בפרקליטות.

בין אם כחשוד בעבירה מסוג זה או קורבן לה, חשוב להבין שישנם כלים רבים ומגוונים למשטרה ולפרקליטות להתמודד עמן, ולעיתים ההליכים הנלווים יכולים לגרום נזק משמעותי לא פחות מאשר ניהול ההליך העיקרי בעבירה עצמה. כך, למשל, נראה בעבירות אלה מעורבות של רשויות המס ומע"מ, שינהלו הליכי חקירה, לעיתים מקבילים, להליך העיקרי.

בנוסף, ככל שהופקו רווחים כתוצאה מעבירות אלה, הרי שייתכן ותיערך חקירה גם בנוגע לעבירות הלבנת הון, ומשמעות הדבר שניתן יהיה לחלט חלק מרכוש החשוד בעבירה (בהליך העיקרי) או לתפוס חלק ממנו (בזמן הליכי החקירה וניהול המשפט). לכל אלה דרוש עורך דין פלילי הבקיא בניהולם של ההליכים המקבילים, על מנת להפחית ככל שניתן את עצמת הנזק הנגרמת ממילא למי שנפתחו נגדו הליכים, או למי שהוא קורבן של עבירה כזו ומעוניין לשמור ולעמוד על זכויותיו.

הונאת נושים – אלה למעשה מגוון רחב של מעשים שעיקרם מניעת (או ניסיון למניעת) נושים מלהיפרע מנכסי החשוד. בלשון השגורה נקראת העבירה "הברחת נכסים".

נכסים אלה יכולים להיות, למשל, דירה הנמסרת על ידי החשוד לבן משפחתו, כך שלא תהיה רשומה על שמו בעת שינתן נגדו פסק דין המורה על מכירתה כדי לפרוע את חובותיו. הנכסים יכולים להיות מועברים בדרך של מתנה, מסירה, העברה, שיעבוד – המשותף לכל אלה יהיה, שבסופו של דבר הנכס יהיה רשום על שמו של אחר, כך שנושיו של החשוד לא יוכלו לפרוע את חובם באמצעותו.

קשר להונות – "קשירת קשר" היא, בדרך כלל, עבירה הנלוות לעבירות אחרות. לדוגמא: קשירת קשר לייבוא סם, אז הכוונה היא ששני אנשים או יותר מתכננים ומבצעים עבירה של ייבוא סם; במקרה כזה לבד מאישום בעבירת הסם, הם צפויים לאישום נוסף בקשירת קשר לביצוע פשע.

בעבירה לפי סעיף זה, קשירת הקשר כבר "מובנית" לתוך לשון החוק. למעשה, מתייחסת עבירה זו לשלוש מטרות לשמן "נקשר הקשר" העברייני: השפעה במרמה (כאשר הכוונה להטייה או הטעייה) או בהונאה (הטעייה) על מחיר השוק של דבר הנמכר בפומבי, הונאת הציבור או כל אדם, וסחיטת נכסים.

כל אלה מתארים מגוון רחב מאד של התנהגויות שניתן לפרשן כעברייניות – לדוגמא, אדם שביקש מאחר שייבחן עבורו בבחינת פסיכומטרי מבצע, בין היתר, גם עבירה של קשירת קשר להונות את הציבור או כל אדם. המבקש, בנוסף לעבירה זו, עלול להיות מואשם גם בקבלת דבר במרמה בעוד שותפו, שביצע את הבחינה בפועל, עלול להיות מואשם בעבירה של התחזות.

התחזות – כאשר מבצע העבירה מתחזה לאדם אחר, חי או מת בכוונה להונות את הציבור או כל אדם, או מי שמתחזה להיות זכאי על פי צוואה או דין אחר לקבל נכס כלשהו. חשוב לדעת, כי התחזות, או מצג שווא במערכת יחסים בין שני אנשים, אינה עבירה פלילית – אלא כאשר היא נעשית "בכוונה להונות". התחזות יכולה שתהיה במעשה ממש או בשתיקה.