קבלת דבר במרמה

שקר ומרמה, כשלעצמם, אולי מגונים מבחינה מוסרית – אבל לא מהווים עבירה פלילית. כאשר מתלווה להצגת הטענה העובדתית השקרית פגיעה ברכושו של אדם אחר, בגופו או בחירותו, אז הופכת היא להיות עבירה פלילית.

עבירה זו יכולה לכלול בתוכה מגוון רחב של התנהגויות וגם של מחדלים – כאשר אדם נמנע מלתקן טעות עובדתית, ומפיק תודות לכך טובת הנאה כלשהי. היקף המרמה כולל כל טענה עובדתית, בעבר, בעתיד או בהווה, שהאדם האומר אותה (או נמנע מלתקן אותה) יודע שהיא אינה אמת.

טובת ההנאה, כלומר "הדבר", יכול להיות כמעט כל דבר: כסף מזומן, יחסי מין, ויתור על חוב, מקום עבודה, קצבת ביטוח לאומי ועוד ועוד.

בעבירה זו התביעה צריכה להוכיח, שהחשוד: א) טען טענה שאינה אמת. ב) ידע שהטענה אינה אמת. ג) קיבל "דבר" כלשהו. ד) קשר סיבתי בין הטענה השקרית לבין טובת ההנאה.

לעבירה זו, או לחשד בעבירה זו, נלוות לעיתים גם חשדות בעבירות נוספות. הפרת אמונים, למשל, אצל עובדי ציבור. הלבנת הון ועבירות מיסוי, כאשר מדובר על "דבר" מסוג כסף או נכסים אחרים.

עבירות צווארון לבן

"עבירות צווארון לבן" זה למעשה מונח סוציולוגי, ולא משפטי, הבא לתאר סוג עבירות מסוים, שנעשה בדרך כלל ללא אלימות, במסגרת מקצוע או השכלה של המבצע, שמבוססות על משאבים של מידע וידע ועיקרן רווח כלכלי. במקרים רבים, אין נפגע עבירה ספציפי, אלא שהציבור או האינטרס הציבורי הם שנפגעים.

העבירות שנמצאות בקטגוריה הזו הן עבירות הפרת אמונים, שוחד, תחבולה, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס שונות ועבירות לפי חוק ניירות ערך.

החקירה בתיקים מסוג זה לוקחת, בדרך כלל, זמן רב ודורשת חוקרים מיומנים בעלי רקע כלכלי. בהתאם לכך, כדאי להיוועץ קודם החקירה ובמהלכה עם עורך דין פלילי מיומן, שיוכל לסייע לכם בחקירה ובהליכים השונים הקשורים בניהולו של התיק. בתיקים של עבירות כלכליות יהיו הליכים רבים בנוסף להליך העיקרי; תחילה, הליכי המעצר השונים, בין אם לצרכי החקירה ובין אם לאחר הגשת כתב האישום. בנוסף, בעבירות מסוג זה נדרש לעיתים ייצוג גם מול רשויות המס השונות, וייצוג בהליכים של תפיסה וחילוט, הנהוגים בעבירות כלכליות. הליכים אלה עלולים להמשך זמן רב נוכח מורכבותם היחסית.

בנוסף, לעיתים בשל חקירה פלילית, יש צורך בייצוג והשמעת טענות גם מול מקום העבודה; פעמים רבות, העבירות מבוצעות במקום העבודה, וגוררות אחריהן פיטורים או פגיעה בקידום. מוטב להיוועץ עם עורך דין היכול לסייע לא רק בטיפול בגל עצמו, הוא החקירה הפלילית, אלא גם בכל אדוותיו, זאת במטרה למזער נזקים ולתת לחשוד כלים להתמודד עם החקירה ועם תוצאותיה, ולמזער ככל שניתן את הנזקים הבלתי נמנעים שהם תוצאתה של חקירה פלילית.

משפט כלכלי