"עבירות צווארון לבן" זה למעשה מונח סוציולוגי, ולא משפטי, הבא לתאר סוג עבירות מסוים, שנעשה בדרך כלל ללא אלימות, במסגרת מקצוע או השכלה של המבצע, שמבוססות על משאבים של מידע וידע ועיקרן רווח כלכלי. במקרים רבים, אין נפגע עבירה ספציפי, אלא שהציבור או האינטרס הציבורי הם שנפגעים.

העבירות שנמצאות בקטגוריה הזו הן עבירות הפרת אמונים, שוחד, תחבולה, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס שונות ועבירות לפי חוק ניירות ערך.

החקירה בתיקים מסוג זה לוקחת, בדרך כלל, זמן רב ודורשת חוקרים מיומנים בעלי רקע כלכלי. בהתאם לכך, כדאי להיוועץ קודם החקירה ובמהלכה עם עורך דין פלילי מיומן, שיוכל לסייע לכם בחקירה ובהליכים השונים הקשורים בניהולו של התיק. בתיקים של עבירות כלכליות יהיו הליכים רבים בנוסף להליך העיקרי; תחילה, הליכי המעצר השונים, בין אם לצרכי החקירה ובין אם לאחר הגשת כתב האישום. בנוסף, בעבירות מסוג זה נדרש לעיתים ייצוג גם מול רשויות המס השונות, וייצוג בהליכים של תפיסה וחילוט, הנהוגים בעבירות כלכליות. הליכים אלה עלולים להמשך זמן רב נוכח מורכבותם היחסית.

בנוסף, לעיתים בשל חקירה פלילית, יש צורך בייצוג והשמעת טענות גם מול מקום העבודה; פעמים רבות, העבירות מבוצעות במקום העבודה, וגוררות אחריהן פיטורים או פגיעה בקידום. מוטב להיוועץ עם עורך דין היכול לסייע לא רק בטיפול בגל עצמו, הוא החקירה הפלילית, אלא גם בכל אדוותיו, זאת במטרה למזער נזקים ולתת לחשוד כלים להתמודד עם החקירה ועם תוצאותיה, ולמזער ככל שניתן את הנזקים הבלתי נמנעים שהם תוצאתה של חקירה פלילית.