שימוש בסמים / שימוש בחומר משכר – תיק צבאי ,חייל מחוזי – 307/14 , אל"מ אהרון פנחס

עורך הדין רוני יאיר – ייצוג החייל

כתב אישום בגין שימוש  והחזקה בסם בכמות מסחרית , ושימוש בחומר משכר במהלך השרות הצבאי במספר הזדמנויות .

הכרעת דין –  14 ימי מאסר בניכוי 3 ימיי המעצר , סה"כ 11 ימי מעצר.